Skip to main content Skip to secondary navigation

Major J. Jones preaches at Ebenezer

Main content start

June 12, 1955

The Reverend Major J. Jones preaches at Ebenezer.